Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (http://www.aade.gr/)
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr)
Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων (www.e-forologia.gr)
Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών Π.Ο.Λ. (www.pol.org.gr)
Οικονομικό Επιμελητήριο (www.oe-e.gr)
Εθνικό Τυπογραφείο – Νόμοι και Προεδρικά Διατάγματα (www.et.gr)
Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας (www.dfn.gr)
Άδειες Ασκήσεως Επαγγέλματος
Νέοι Νόμοι και Αποφάσεις
Γενικά Λογιστικά και Φορολογικά Θέματα (www.taxheaven.gr)
Κοινωνικό Μέρισμα (https://www.koinonikomerisma.gr/)
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (https://keaprogram.gr/)

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (www.oe-e.gr)
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (http://www.eea.gr/)
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς (http://www.eep.gov.gr/)
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (http://www.acsmi.gr/gr/index.aspx)
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς (http://www.bep.gr/)
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (http://www.acci.gr/acci/shared/index.jsp?context=101)
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (http://www.pcci.gr/evep/shared/index.jsp?context=101&js=1)
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (www.grhotels.gr)
Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος (www.nee.gr)
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (www.geotee.gr)
Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (www.esee.gr)
ΣΕΒ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (www.sev.org.gr)

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (www.ypakp.gr)
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού Ο.Α.Ε.Δ. (www.oaed.gr)
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ι.Κ.Α. (www.ika.gr)
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΦΚΑ (http://www.efka.gov.gr/)
Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας Ο.Μ.Ε.Δ. (www.omed.gr)
Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος Γ.Σ.Ε.Ε. (www.gsee.gr)
Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (www.oiye.gr)
Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (www.esee.gr)
Εργατικά θέματα και προγράμματα (http://ergatika.gr/)
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΗΔΙΚΑ(http://www.idika.gr/)
ΑΜΚΑ (http://www.amka.gr/)

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (http://www.aade.gr/)
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr)
My-Taxis
Φορολογικός Οδηγός

Ελληνική Στατιστική Αρχή (www.statistics.gr)
Έλεγχος ΑΦΜ για ενδοκοινοτικές συναλλαγές (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html)
Intrastat (eurostat.statistics.gr/intrastat/)
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ΔΕΗ (https://www.idika.gr/kot/)
Περιοδικό Λογιστής (www.logistis.gr)

Βασικές Ισοτιμίες