Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, κάθε ιδιώτης και φυσικό πρόσωπο, χρειάζεται τη βοήθεια, τις γνώσεις, την εμπειρία αλλά και τη διορατικότητα αξιόπιστων φορολογικών συμβούλων. Αυτό ακριβώς σας προσφέρει το προσωπικό της Elmico με συνέπεια και επαγγελματισμό. Συγκεκριμένα μπορείτε να εμπιστευτείτε το καταξιωμένο προσωπικό της Elmico για:

■ Έκδοση Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

■ Υποστήριξη Ελέγχων Φυσικών Προσώπων

■ Υποστήριξη Κατοίκων Εξωτερικού

■ Σύνταξη και Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων

Ηλεκτρονική Υποβολή της δήλωσής σας στο σύστημα TAXIS.
Εκτύπωση του Εκκαθαριστικού σας σημειώματος.
Διεκπεραίωση Σχετικών Υποθέσεων σας στην Αρμόδια ΔΟΥ.

■ Σύνταξη, Υποβολή, Τροποποίηση Δηλώσεων Ακίνητης Περιουσίας Ε9

■ Σύνταξη και Υποβολή Δηλώσεων Πόθεν Έσχες

■ Ρύθμιση Οφειλών προς Δημόσιο και Ταμεία

■ Σύνταξη και Υποβολή Δηλώσεων Επιδομάτων

■ Φοροτεχνικές Κατευθύνσεις και Συμβουλές

■ Συμβουλές και Φορολογική Αντιμετώπιση Κληρονομικών Θεμάτων

H πολυετής εμπειρία μας και η συνεχής ενημέρωση μας σχετικά με το διαρκώς μεταβαλλόμενο λογιστικό & φορολογικό περιβάλλον, μας επιτρέπει να εξυπηρετούμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τις ανάγκες των ιδιωτών.